Leveringsvoorwaarden

 • Genoemde aantallen en maten zijn onder voorbehoud van groei- en weersomstandigheden.
 • Levering van planten met blote wortel geschied van oktober t/m april als de planten in winterrust zijn. Wortels worden beschermd tegen uitdrogen vanaf het moment van rooien tot en met het transport.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zolang de voorraad strekt.
 • De in offerte/aanbieding genoemde prijzen zijn per stuk vanaf kwekerij, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij grotere afname worden staffelprijzen gehanteerd.
 • Transport regio Boskoop wordt door de kwekerij zelf verzorgd. Kleine aantallen worden echter in overleg geleverd of  kunnen worden afgehaald.
 • Transport buiten de regio Boskoop kan door ons verzorgd worden via transporteurs of pakketdiensten. de kosten worden aan de afnemer berekend.
 • Betaling binnen 30 dagen netto.
 • Leverantie’s buiten Nederland in de Europese Unie dienen bij levering vanaf kwekerij of voor verzending betaald te worden, houd u reken met extra tijd die buitenlandse betalingen vergen.
 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Boomkwekerij William de Bruijn tot de facturen van deze goederen volledig zijn betaald.
 • Gebreken moeten direct na de ontvangst van de goederen telefonisch of schriftelijk worden gemeld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
 • Een schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan de op de factuur vermelde bedragen, exclusief de fust en transportkosten.
 • Naast bovenvermelde voorwaarden zijn op al onze transacties de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN 2008) van toepassing.